fredag 26 april 2013

Virkad döskallesjal. Med mönster // Crochet skull shawl. With pattern.

Har ni någon gång googlat på ordet döskallesjal? Det har jag. Många gånger. Även googlat på engelska. Men aldrig hittat en döskallesjal som jag tyckt var snygg. Och när det är så...ja, då får man tydligen ta saken i egna händer och hitta på en egen variant. Det gjorde jag. En egen döskallesjal med eget mönster. Och nu är jag äntligen klar med min döskallesjal-tutorial. Grunden till denna sjalen är ju den gamla hederliga spindelsjalen. Och så blandade jag ihop den med detta döskallemönstret. Med egna ändringar för att den skulle passa in i sjalen.

Jag har använt mig av 4 nystan Tilda-bomullsgarn och virknål nr 3,5.

I min döskallesjal används fastmaskor, smygmaskor, stolpar och trippelstolar. Inga konstigheter. Är ni redo?

Pattern is now also in English. This is my first pattern I written in english...soooo you should be really, really, really glad there are pictures to go with it. Maybe they can help you on your way!

I didn´t find any skull shawls that I liked on google, so I created my own shawl by combining bits from this shawl pattern and this skull pattern.

 1. Börja med att göra 12 luftmaskor. Gör sedan 1 stolpe var i de 4 första luftmaskorna du gjorde.
( 1. chain 12, make 1 double crochet each in the 4 first chainstitch you made)
 2. Gör två luftmaskor och sedan en trippelstolpe i den allra första luftmaskan du gjorde. Vänd arbetet efter varje varv och virka nästa varv på andra sidan.
(2. Chain 2, then make one double treble crochet stitch in the very first chainstitch you made. Turn after every round and make the next round on the other side)
 3. Gör 8 lm. 4 stolpar i första mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i andra mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
(3. Chain 8. 4 dc in the first space. Chain 2. 4 dc in the second space. Chain 2 and 1 dtr.)
 4. Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
( 4. Chain 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc i space. Ch 2 and 1 dtr.)
 5. Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
(5. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc i space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr)
  5. Nu börjar vi göra döskallen. Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 9 lm. Hoppa över ett mellanrum och gör 4 stolpar i nästa mellanrum. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
(5. Time to begin to make the first skull. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 9. Skip one space and make 4 dc in next. Ch 2. 4 dc i next space. Ch 2 and 1 dtr.)
  6. Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 6 lm och 4 fm runt lm-kedjan. 6 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
(6. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. ch 6. 4 single crochet round the chain. Ch 6. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.)
  7.  Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 6 lm. Och stolpe, lm, stolpe, lm, stolpe, lm stolpe på de 4 fm i mitten (Alltså en stolpe i varje fm, fast med en lm mellan). 6 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
( 7. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 6. And 1 dc, ch 1, 1 dc, ch 1, 1 dc, ch 1, 1 dc (onto the 4 sc from the previous round.) Ch 6. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.)
 8. Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 8 lm och 11 fm på döskallen. ( 2 fm runt lmkedjan, 1 i första stolpen, 1 i lm-mellanrummet, 1 i andra stolpen, 1 i lm-mellanrummet, 1 i tredje stolpen, 1 i lm-mellanrummet, 1 i fjärde stolpen, 2 runt lmkedjan= 11 fm) 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
(8. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 8. And make 11 sc on the skull. ( 2 on the chain, 1 into the dc. 1 round the chainspace, 1 into the second dc. 1 round the ch-space. 1 into the third dc. 1 round the ch-space. 1 into the 4th dc. 2 on the chain= 11 sc) ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.)
 Och nu är det dags för själva döskalleögon-delen. Och de virkas separat så ta fram ett nytt nystan och börja så här: Virka 14 lm och slut till en ring med en sm. ( Jag tycker att det blir snyggast med denna varianten, men om du absolut inte vill virka ögonen separat så finns ett alternativ längst ner på sidan.)
Now time to make the skull´s eyes. They are made separately so it´s easier to begin on a new ball of yarn. Chain 14 and close with a slipstitch. ( If you don´t want to make the eyes seperately... there is an alternative at the bottom at this blogpost.)
 Gör ytterligare 14 lm och slut till en ring med en smygmaska i samma maska som du slöt den förra ringen. Nu har vi en snygg, snygg åtta. Den ska bli snyggare.
Ch another 14 and close with a slip stitch ( into the same stitch you closed the first circle .)
 Virka nu 18 fm runt varje ring. Nu är de klara och ska virkas in i sjalen. ( Man behöver 21 par ögon till en sjal i den storleken som jag brukar göra, med 6 spindlar i rad upptill)
Crochet 18 sc round each circle. Now they are ready to be crocheted into the shawl. ( you will need 21 par of eyes for a shawl with 6 skulls in a row at the top )
 Och här har jag försökt att förklara hur ögonen ska virkas fast på de 11 fm du redan virkat på sjalen på förra varvet. ( Hela raden med ögonen beskrivs lite längre ner, se bilden över varv 9) Man börjar med att göra två sm (se gula pluppar) på ögonen enbart.
 Slipstitch into the stitch marked with yellow. Only in the eyes. (For the entire round look under picture marked number 9 a bit further down.)
 Sedan virkar man fast ögonen i sjalen genom att lägga ihop sjalen med ögonen och sedan virka med 4 fm ( blå pluppar) i enbart den ena maskbågen på ögonen och fm-raden som du redan virkat på sjalen.
Now hold the eyes together with the shawl. Crochet them together with 4 sc. ( only in the back loop or the front loop or the seam will be to thick.)

Now hold the eyes together with the shawl. Crochet them together with 4 sc. 

 De 5 rosamarkerade maskorna( två bilder upp) ska du inte virka alls i. Utan istället virka 3 sm i de tre nästkommande maskorna.
Skip the stitches marked with pink on the eyes (two pictures before) One slipstich each in the three next stitches.
 Och så virkar du ihop med 4 fm igen ( fortfarande bara i den ena maskbågen på ögonen och den fm du redan virkat på sjalen. Och så 2 sm på enbart ögonen. Nu ska väl ögonen sitta fast iallafall. Sammanfattning av hela raden kommer nu:
With your next 4 sc you will crochet the other eye to the shawl. Again just in the front loop or the back loop, and then 2 slipstitches in the eyes only.
In the next round I will show you the complete round with the eyes.


  9. Och så här blir alltså varvet med döskalleögonen på plats: Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 8 lm. 2 sm på ögonen, virka ihop med 4 fm i en maskbågarna på ögonen och nederdelen, hoppa över 5 maskor på ögonen och virka bara 3 sm på nederdelen, virka ihop med 4 fm i en av maskbågarna på ögonen och nederdelen. 2 sm på ögonen. 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
(9. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 8. 2 slipstitches on the eyes only. Crochet together with 4 sc. skip 5 stitches on the eyes and make 3 slipstitches on the lower part only. Crochet together with 4 sc. 2 slipstitches on the eyes. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.
  10. Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 8 lm och 16 sm på döskallen ( räkna 8 från mitten och börja där). 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
( 10. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc i space. Ch 8. 16 slst onto skull ( count 8 from the middle and start there) Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.)
 11. Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar på lmkedjan. 6 lm. 12 fm på mitten av döskallen. 6 lm. 4 stolpar på lm-kedjan. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
(11. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc i space. ch 2. 4 dc round the chain. Ch 6. 12 sc onto the skull( in the middle) Ch 6. 4 dc round the chain. ch 2. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.)
 12. Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar på lm-kedjan. 6 lm 8 fm på mitten av döskallen 6 lm . 4 stolpar på lm-kedjan. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
(12. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc i space. ch 2. 4 dc in space. ch 2. 4 dc round the chain. Ch 6. 8 sc onto the skull. Ch 6. 4 dc round the chain. ch 2. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. ch 2. 4 dc i space. Ch 2 and 1 dtr)
  13. OJOJOJ, nu blir det fler döskallar på sidorna!! Gör 8 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar. 9 lm. Hoppa över ett mellanrum och gör 4 stolpar i nästa. 2 lm. 4 stolpar på lm-kedjan. 6 lm. 6 fm i mitten på döskallen. 6 lm. 4 stolpar på lm-kedjan. 2 lm. 4 stolpar. 9 lm hoppa över ett mellanrum och gör 4 stolpar i nästa. 2 lm. 4 stolpar. 2 lm och en trippelstolpe.
(13. New skulls on the sides!! Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc i space. ch 9. Skip one space and make 4 dc in next space. ch 2. 4 dc round the chain. Ch 6. 6 sc onto the skull. Ch 6. 4 dc round the chain. ch 2. 4 dc in space. Ch 9. Skip one space and make 4 dc in next space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr)
 14. Gör 8 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar. 6 lm. 4 fm runt lm-kedjan som början på ny döskalle. 6 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar på lm-kedjan. 6 lm. 4 fm på döskallen. 6 lm. 4 stolpar runt lm-kedjan. 2 lm. 4 stolpar. 6 lm. 4 fm som början på ny döskalle. 6 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar. 2 lm och en trippelstolpe.
(14. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 6. 4 sc round chain. Ch 6. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc round the chain. Ch 6. 4 sc onto the skull. Ch 6. 4 dc round the chain. Ch 2. 4 dc in space. Ch 6. 4 sc round the chain. Ch 6. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr)

15. Och nu avslutar vi den första döskallen. Gör 8 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar. 6 lm. Stolpe lm stolpe lm stolpe lm stolpe på döskallen. 6 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar på lm-kedjan. 9 lm. 4 stolpar på lm-kedjan. 2 lm. 4 stolpar. 6 lm. Stolpe lm stolpe lm stolpe lm stolpe på döskallen. 6 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar. 2 lm och en trippelstolpe.
( 15. Ch 8. 4 dc in space. ch 2. 4 dc in space. Ch 6. Dc, ch 1, dc, ch 1, dc, ch 1, dc on to the skull. Ch 6. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc round chain. Ch 9. 4 dc round chain. Ch 2. 4 dc in space. Ch 6. Dc, ch 1, dc , ch 1, dc, ch 1, dc onto the skull. Ch 6. 4 dc in space. ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.)
16. Gör 8 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar. 8 lm. 11 fm på döskallen (2 fm runt lmkedjan, 1 i första stolpen, 1 i lm-mellanrummet, 1 i andra stolpen, 1 i lm-mellanrummet, 1 i tredje stolpen, 1 i lm-mellanrummet, 1 i fjärde stolpen, 2 runt lmkedjan= 11 fm). 8 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar på lm-kedjan. 2 lm. 4 stolpar på lm-kedjan. 2 lm. 4 stolpar. 8 lm. 11 fm på döskallen. 8 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar. 2 lm och en trippelstolpe.

(16. Ch 8. 4 dc in space. ch 2. 4 dc in space. Ch 8. 11 sc on the skull. (2 on the chain, 1 into the dc. 1 round the chainspace, 1 into the second dc. 1 round the ch-space. 1 into the third dc. 1 round the ch-space. 1 into the 4th dc. 2 on the chain= 11 sc). Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc on chain. Ch 2. 4 dc on chain. Ch 2. 4 dc in space. Ch 8. 11 sc on the skull. ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.)

And the next time you have 4 groups of dc in a row on the sides and in the middle, then it's time to start on three new skulls on the next round.

Och nästa gång ni får 4 stolpgrupper irad på sidorna och i mitten så är det dags att börja på 3 nya döskallar på nästa varv.

Och för att få ett fint avslut på sjalen, avslutade jag genom att strunta i att göra nya döskallar när det var dags. Och istället fortsätta med stolpgrupper med två luftmaskor mellan. Så här:

In the end, to get a nice looking ending, instead of beginning crocheting new skulls I continued with 4 dc and 2 chains between. Like this:


Och här kommer en liten fusklapp till döskallarna som ni kan ha när ni tröttnat på mina bilder. (raden längst ner på fusklappen är den man börjar med)

9 lm
6 lm 4 fm 6 lm
6 lm 6 fm 6 lm
6 lm 8 fm 6 lm
6 lm 12 fm 6 lm
8 lm 16 sm 8 fm
8 lm 2 sm 4 fm 3 sm 4 fm 2 sm 8 lm
virka ögonen
8 lm 11 fm 8 lm
6 lm stlp lm stlp lm stlp lm stlp 6 lm
6 lm 4 fm 6 lm
9 lm

When you are tired of looking at my pictures and know where to put the stitches, you can write this down on a piece of paper, to know how the skulls are made. The bottom line is where you start your skulls.

chain 9
ch 6, 4 sc, ch 6
ch 6, 6 sc, ch 6
ch 6, 8 sc, ch 6
ch 6, 12 sc, ch 6
ch 8, 16 sl st, ch 8
ch 8, 2 sl st, 4 sc, 3 sl st, 4 sc, 2 sl st, ch 8
make the eyes
ch 8, 11 sc, ch 8
ch 6,1 dc, ch 1, 1 dc, ch1, 1 dc, ch 1, 1 dc, ch 6
ch 6, 4 sc, ch 6
chain 9

Sisådärja. Nu kan ni virka döskallesjalar så det står härliga till.

På begäran... jag har gjort ett alternativ till de separat virkade ögonen, en variant där man virkar in ögonen direkt i sjalen. En liten genväg kan man säga...även fast jag fortfarande tycker att det blir snyggare med originalvarianten ;-).
Gör punkt 8 som vanligt.
9.Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. Och här kommer ändringen. 10 lm.

On request I made an alternative design. This is an other way of making the eyes, if you want to crochet your eyes directly into the shawl. Altough I still think the originalpattern is nicer looking and worth the extra time to weave in the extra ends ;-).
Row 8 as usual. 
9. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. And here it comes... Ch 10.
 4 fm på döskallens första 4 maskor. Virka 5 lm och hoppa över 3 maskor. Gör 4 fm. Vänd på arbetet.
4 sc in the 4 first stitches on the skull. Chain 5 and skip 3 stitches on the shawl. 4 sc on the skull. Turn.
 Gör 10 lm och en fm runt lm-kedjan. 10 lm och en sm i den första fm du gjorde. Vänd arbetet.
Chain 10 and make a sc around the chain in the middle. Chain 10 and crochet a slipstitch into the very first sc you made. Turn.
 Virka 10 fm runt varje båge. Avsluta ögonen med en sm. Gör 10 lm och fortsätt på virkandet av sjalen. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
Now crochet 10 sc around each arch. Then a sl st. Chain 104 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.
 Nästa varv måste du öka luftmaskorna på sidorna innan och efter döskallen till 10.
10. Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 10 lm och 16 sm på döskallen ( räkna 8 från mitten och börja där). 10 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
( The next row you will have to chain 10 instead of 8. Like this:
10. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc i space. Ch 10. 16 slst onto skull ( count 8 from the middle and start there) Ch 10. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.)

Sen kan du fortsätta som vanligt på originalmönstret. Och när du är färdig ser din döskalle ut ungefär så här:
After that you can continue with the originalpattern as usual. And when you are done...the skull will look something like:

Ha en himla go helg.

279 kommentarer:

«Äldst   ‹Äldre   201 – 279 av 279
Főkolomp sa...

Thank you for this beautiful pattern!!!
My 66 skulls shawl:
http://fokolomp.blogspot.hu/2013/08/66-koponyas-kendo.html

Jennifer sa...

Thank you for sharing your pattern. It is amazing. I am in the process of making one for Halloween. Your pattern is easy to follow. I am having no trouble reading it.
Texas, USA

Nathalie from France sa...

Hello

Your shawl is just amazing ! I'm looking forward crocheting it !
Thank you for sharing the pattern , espacially in English.It is very clear .

bethintx1 sa...

I really wanted a PDF of this pattern to use on my tablet... I used your photos and re-worded the pattern to more standard English form. I did get tired, and copied it word-for-word in the last part of the pattern and the alternative eye pattern. I would like to send you the PDF I made so you can place it on on your blog & Ravelry. Please send me your e-mail. I promise I did this for personal use. It took me hours! I will not share it without your permission. Happy Crocheting!

Jazz sa...

Thanks you so much for sharing the pattern!!

I crocheted a skull shawl and wrote a post here: http://mibruno.com/terminado-chal-de-calaveras/

ulaj sa...

It is absolutely amazing. I love this cute monsters :) Best regards :)

annierobic sa...

I would like to ask permission to use your pattern as part of another shawl I designed. The skull pattern is an optional variation in the pattern I designed. I will give you credit for the design, and give that part of the pattern away for free. It won't be included in the pdf I write with my part of the pattern.
annierobic@yahoo.com
http://www.pinterest.com/pin/89790586294573940/
http://www.pinterest.com/pin/89790586294446393/
Here is the part of the pattern I will sell, the one without the information how to add your skulls.
http://www.pinterest.com/pin/89790586294574045/

kungen o majkis sa...

annierobic:
It is Ok by me!// Erica

witchbitch sa...

Thanks for the english pattern notes. Love it! I just gave a skull shawl to a friend as a birthday present. She was in aw ;) Med venlig hilsen from Tyskland
(^_^)

Unknown sa...

I've just finished my scarf with your pattern, I really like the way it turned out. If you like to see it it's here on my blog:http://brigitte-whatsup.blogspot.nl/2013/12/gehaakte-sjaal.html Thnx for your free pattern!!

Hugs and Kisses, Brigitte

Tobime sa...

Hej! jag har provat att virka denna fantastiska sjal, och jag tycker att ditt mönster var underbart! Jag har en liten fråga bara, du har inte mönster till en sjal med snöflingor eller så? Jag har blivit helt bäng på dem den senaste tiden och har letat efter ett bra mönster. Jag tänkte att du som virkar så fantastiska saker kanske hade något bra mönster eller möjligt vis vet vart man kan hitta ett. Jag kunde bara hitta ett (visserligen jätte fint) stickmönster, men jag kan tyvärr inte sticka så bra.
Jag vill även säga att jag tycker att du är fantastisk och oerhört duktig.

M.V.H Tobime

Hilar-T sa...

WOW! GENIAL THANKS!!!

Pysselnabon sa...

Hej!
Är här inne igen och kommenterar, det är ju ett så fantastiskt mönster det här! Jag provade virka en i ett lite tjockare bomullsgarn (drops paris) och det blev stora härliga dödskallar. Använder sjalen varje dag nu när vi har lite kallt och småblåsigt men misstänker att den kommer att vara minst lika använd när våren kommer! Tack för inspiration!

http://pysselnabon.blogspot.se/2014/01/dodskallesjal-in-action.html

Claude sa...

Hello frim Texas! A friend sent me this pattern because I have been making skull patches for jackets, and many of my friends have requested a black lace shawl... i will be very happy to make this for them...

Annika sa...

Urcooool!!!
Jag som är nybörjare på virkning kommer bara så långt mönstret är sen får jag hjärnsläpp! Haha! Skam den som ger sig!

pat sa...

Hello thank you for sharing, i made one, everybody loves it, yet i'd like to know if you allow me to translate it in French and if i can pt it on my blog referring to yours or if you prefer me to send it to you, well tell me and have a gooday

Margot sa...

Un grand merci pour le partage !
Enjoy !

Anonym sa...

Hej. Älskar ditt mönster men jag har problem med att förstå hur jag ska fortsätta efter nr 16. Vilka steg ska jag ta sen och vilka nr är stolpgrupperna...

Jag har nyss börjat virka och behöver hjälp. ...du har inte exakt mönster för hela sjalen...steg för steg för oss totala nybörjare ;-)
Tack Camilla

Marizol sa...

Jeg sitter også å lager dette sjalet for tiden. Men jeg er på jakt etter et skjerf i steden. Kom over din blogg, og så at du gjør øynene helt anderledes. Ville bare gi deg link til hvordan utføre øynene litt lettere ;) Stor klem :)http://elisabeths-hobbyside.blogspot.no/2013/07/

kungen o majkis sa...

Marizol: Om du ser längst ner i mitt inlägg så finns de lite lättare ögonen där redan :-)! Men tack ändå :-)!

Linda sa...

Gillar inte alls kombon döskallar och kläder, men tänkte det kunde vara en kul sjal att ge bort till någon som tycker bättre om just den kombon :-). Så jag grävde fram det enda svarta nystan garn i mina ägor, nån form av akryl säkert dessutom, som jag aldrig finner anledning att använda i vanliga fall. Så bra! Men nu har jag problem, för nystanet tog ju slut :-). Tre döskallar räckte det till, och käken på nästa tre... Blir till att leka Sherlock i butik, för nystanet var ju anonymt.

Frida sa...

Hej!!

Tack för ett jättefint mönster! Jag har fastnat vid punkt 9, kan någon hjälpa mig? Jag har virkat ögonen separat, och virkat fast dom på sjalen, men nu fattar jag ingenting!!

Snälla hjälp....

Frida sa...

Haha, ser nu att det ju är varvet jag precis gjort. Sorry!!

Shock sa...

Hello! i was just wondering how much yarn you need to make this? i know you say a few times what sort of yarn you're using, but i don't see anything about how much..any help would be appreciated, as i really can't wait to make this shawl. please and thank you!

Angela sa...

Fantastic!!!

Thank you for this pattern.
It will be a great gift for my goth-sister ;-)

Greetings Lee

Unknown sa...

I love this pattern! I'll give it a try and tell you. thank you so much for sharing!

Anonym sa...

hello. my name is nadine. i'd like to start a small buisness. in search of the inventor of the "deadheadscraf" (skullcloth) i have bumped into them. they are the inventor? if so, allow me made ware for sale by its instructions? greeting love

Anonym sa...

hello. my name is nadine. i'd like to start a small business. in search of the inventor of thr "deadheadscraf" (skullcloth) i have bumped into them. they are the inventor? if so, allow me made ware for sale by its instruction? greeting love

DB sa...

Hello Virktokig,
I have made your skull shawl several times now and I just love it!
Every once in a while I'm participating in craft fairs in the Netherlands and I would like to ask you if you would mind it if I would sell your skull shawl (crocheted by me) on those craft fairs? If you would allow that, I would, of course, mention your name as the designer and add a link to your blog. I would greatly appreciate it, if you would consider this question. You can mail me your answer at dbennenk@gmail.com.
Thank you very much for your consideration.

With kind regards,
Danielle

Anonym sa...

Hej Erika,
Jag som inte ens tycker om dödsskallar bara älskar denna sjal. Önskar såååååå mycket att jag kunde virka!!!! Så har du inget för dig och väldans mycket tid över kan du få virka en till mig :-)
Kramar från sambons kusin Anna i Norrköping

Maam A Sundgren sa...

Hej! Jag har velat göra denna ett tag..suktat o suckat..(är typ nybörjare)..insåg nyss att jag kanske kan fixa den invirkade varianten längst ner. Yeii! Har börjat på en till dottern, blir överraskning för jag har sagt att den är för svår för mig. Stort tack för att du bjuder på detta, du är en virksamarit;}

Tabitha Rex sa...

I found your photo & pattern on a blog and unsure if you realize it has been used. It is here.....http://sexycrochet.com/en/2013/09/20/chal-con-calavera-de-ganchillo-para-helloween/

trollet sa...

Tackar ödmjukast för mönster, ska ge den ett försök=))

Unknown sa...

Hej! Du har säkert redan fått den här frågan men med 234 kommentarer orkade jag inte leta ordentligt �� Hur avslutar du ögonen, efter de 18 fastmaskorna? Med en smygmaska i första fm på motsatt öga? Och hur fäster/gömmer du undan trådarna? Jag virkade in en ände i de 18 fm i första ögonbågen, tycker att det funkade bra men så blev jag osäker på om det kanske fanns något bättre sätt...

Stort tack i alla fall för att du lagt ut ditt fina mönster, detta är ett riktigt roligt projekt och jag anar att det kommer bli en del sjalar framöver ��

/Angela

trollet sa...

Jag har skrivit av detta på min blogg, självklart länkat men vet inte om det är ok att göra så?? Säg till om inte!! Tusen tack för fin sjal som är rolig att göra=))

Unknown sa...

Hello! I hope you can read this. I am very grateful that you offered this pattern for free. I was able to make a beautiful shawl for a friend for Halloween here in the US. I was disappointed to find someone on Ravelry.com today trying to charge for your pattern and acting like she created it, giving you NO credit for the design. I reported her to Ravelry, but I also wanted you to know about it. The pattern is at http://www.ravelry.com/patterns/library/skull--hearts-shawl/

Unknown sa...

Es fantástico!!!!! Muchísimas gracias por la traducción al inglés!!! Está muy bien explicado. Saludos

Unknown sa...

Thank you so much for sharing your beautiful pattern!

Here's how mine came out: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10205273405817302&set=a.10201951807499420.1073741872.1311785133&type=1&theater

Lundi27 sa...

Thanks a lot ! It's so nice !
Have a beautiful year !
Céline from France

Maren / WollZiege sa...

Hey!

I´m from German and I got the link to your pattern at a facebookgroup...

my english is not so good...i hope, i can translate your pattern in german for me ;-)it will be my next projekt, when i am ready with my "soulwarmer"

but right now, i will thank you for this great pattern!

you´ll find my projekts on facebook
www.facebook.com/WollZiege

greetings from germany
Maren

Anonym sa...

I totally love this pattern and it is so well explained!

We do not wear shawls though here :(

I tried to make it into a rectangle shape, a summer blouse would look so great with skulls for my girl :)
But the part between two consecutive skulls doesn't look nice anymore, I mean it doesn't have/ keep the 'flat' shape as it should...I'm sure it could get fixed by the number of chains, for a rectangle blouse shape...but not by me lol but by someone more skilled in crocheting.
Could you please try? The help would be greatly appreciated!

Angelica

shrimpy sa...

Thank you so much for this wonderful pattern. I made this shawl for a friend as a birthday present and she loved it. :)

pinebar sa...

Jättefint mönster!
Jag vill genast börja virka den där.

Tänkte att du kanske gillar den här också:
http://ullisull.se/blogg/?p=21
(Det är en gammal död blogg, men tröjan finns fortfarande kvar.)

Anonym sa...

I absolutely love this shawl. Once I have finished my current project I plan to make this.

Thank you for sharing.

Unknown sa...

Do you have the English pattern for the one with the skull in the middle?

Unknown sa...

Hi,

hope you speak English.
My name is Julia, and we are known as Woolpedia on the Internet, especially Germany.
So many people are asking us to make a video tutorial for this shawl on our channel https://www.youtube.com/user/Woolpedia.
So if you would allow us to make a video tutorial, we would like to name you and to link to your blog and this written pattern.
We also would like to offer a download (written pattern) in German and English, of course also with your name and link to your blog.

Please let us know and have a great week!

Chris & Julia

Ginger sa...

Thank you for doing this in English. I just started it yesterday. I wasn't sure what size hook and yarn you were using, but my friend wanted it done in white cotton so that we could ombre dye it in a deep purple. Thank you!!! The instructions have been easy to follow.

Unknown sa...

Hi there... Foxfire has and addon to translate any web page in to English. He's the link it gave me for this web page.

http://translate.google.com/translate?hl=en&sl=auto&tl=en&u=http%3A%2F%2Fkungenomajkis.blogspot.se%2F2013%2F04%2Fvirkad-doskallesjal-med-monster.html

I hope it helps! This is a wonderful pattern!
ty... michelle

Zittens sa...

Brukar tycka skrivna mönster är tråkiga att virka efter.. föredrar diagram men ditt mönster på döskallesjalen är så välskrivet och rolig att virka efter :))

Rosa katten Åland sa...

någon tycker om att ta äran åt sig http://camillaslivsstil.blogspot.se/2013/04/doskallesjalturtorial.html?m=1

Anonym sa...

is there anywhere this pattern translated in german?? Pleaese

Lotje sa...

Fastnar tyvärr pa punkt 7, förstar inte vad du menar med:
Och stolpe, lm, stolpe, lm, stolpe, lm stolpe på de 4 fm i mitten (Alltså en stolpe i varje fm, fast med en lm mellan). 6 lm.

Kan inte pa nagot vis fa det att se ut som pa din bild, far nog tyvärr ge upp och leta annat mönster.

Love By E sa...

Underbart och utförligt. Har virkat din fina döskallesjal och har lagt upp bilder på min blogg penslarogarn.blogspot.se, Tack för du delar med dig

Johanna sa...

Hej!
Jag är inte mycket för "stora projekt" men efter 8 flätmössor och några andra varianter kände jag för att prova nååågot annat. Men alltså...

Nu sitter jag här och har virkat till 4 rader av dödskallar och nu märker jag att de yttre dödskallarna har hamnat ett steg längre ner än de två i mitten... Vad har jag nu gjort tokigt? Jag tittar på bilder, tänker, tänker och tänker - men jag får inte ihop det. Det SER ut som att jag gjort rätt, men jag vet inte...
Ska det vara så här?

Mvh Johanna, stort fan av din blogg och precis allt du gör!

sis5of11 sa...

I LOVE this! I hope to make it soon! Thank you.

Anonym sa...

hello, very nice pattern. thank you. laura

Daniela sa...

Dear Kungen,
I'm from Germany and I love to crochet. Mostly I crochet for family and friends and sometimes I sell my items, too.

I really really like your skull shawl, it's so great!!!! May I use this pattern to crochet shawls that I want to sell?

Best wishes

Chica

Daniela sa...

Dear Kungen,
I'm from Germany and I love to crochet. Mostly I crochet for family and friends and sometimes I sell my items, too.

I really really like your skull shawl, it's so great!!!! May I use this pattern to crochet shawls that I want to sell?

Best wishes

Chica

Friskriven sa...

Hej och tack för ett supermönster! Har dock en fråga. På alternativ-varienten där man virkar ögonen direkt skriver du "Nästa varv måste du öka luftmaskorna på sidorna innan och efter döskallen till 10." Jag undrar om man ska virka 10 lm på sidorna BARA varvet efter ett "ögonvarv" eller om det ska vara 10 lm varje varv hädanefter? Med vänlig hälsning, Åsa

Anonym sa...

Thank you so much for this wonderful pattern, the translation was perfection and my daughter is THRILLED with her new shawl .... dlhcanter@yahoo.com

Anonym sa...

Virkar på din sjal nu men jag blir inte klok på en sak. Jag har gjort 2 skallar och när jag ska börja med varvet för tre så har jag 4 stolppar i varje ände men har fem i mitten. Har repat upp flera gånger men får samma ändå. Vad gör jag för fel? Blir tokig. /eva

Joannas mad sa...

Hej! Jeg vil lave det sjal til en veninde. Hvor mange dødningehoveder er der i alt i sjalet? Jeg vil nemlig gerne starte med at lave alle øjnene først. Tak for en fed opskrift!!! Hilsen fra Joanna .-)

Anonym sa...

Hello!
I know your pattern for some years and I love it so much!
I'm in a facebookgroup of some German girls that make an auction to help the dkms ( https://www.dkms.de/de) a organisation fighting blood cancer.
We are around 40 girls, making handcrafted stuff, like crochet or knitting, sewed goodies, jewellery, etc and sell it in the auction. All the money goes to the dkms!
My question, can I use your pattern to make a shawl for this auction?
Greetings from Germany,
Andrea

Unknown sa...

So after line 16, where do I go, which lines do I repeat? To finish

Dark..Angel sa...

Hello :) my name is Diana and I love this skullscarf! I would like to sell the finished scarves (not your instructions). I wanted to ask if it was okay? I would link the blog of course :) love greetings diana

I'm sorry... My english is horrible :D

Ullis sa...

Alltså. Jag måste vara dum i huvudet,för mig är det som om mönstret slutar mitt i. Det är lätt att följa men sen är det för mig helt obegripligt hur man ska fortsätta. Har inte ens nån idé hur. Får ge upp då :(

Elin sa...

Ullis: Tänk att du börjar från varv 9 med att virka fast ögonen och virka 3 stolpgruper med 4 stolpar och sen virkar du fast det andra ögon paret och avslutar som tidigare

Sobatpoker sa...

Kami menawarkan ID PRO untuk bosku dijamin anda pasti dapat Jackpotnya Dengan modal 10rb anda sudah dapat bermain 8 Game dalam 1 id
Agen Poker Online Terpercaya
BandarQ Online
Link alternatif sobatpoker
Tautan alternatif sobatpoker

Unknown sa...

Looking for this pattern in english with no luck. Help!

Unknown sa...

Wow, that's beautiful! My daughter bought the yarn for this so I started yesterday, I only finished one skull but had to post it to my friends to see! Thankyou!

Kitta sa...

Direction 8 is a bit confusing... It asks for 11 sc in the skull, but the skull is not there only the mouth, and that has 8sc from the previous round.

Anonym sa...

Très belle surprise de tomber sur ce tutorial. Merci à vous

القمر السعودى sa...

شركة كشف تسربات المياه بجدة
شركة تركيبات كهربائية بمكة
شركة تركيبات كهربائية بجدة
شركة مكافحة حشرات بمكة

Sarah Stewart sa...

Is there anywhere I can get a full pattern from at all please? I've got to row 16 and now I don't know what to do

Anonym sa...

Thank you so much for this pattern! It was super easy to follow, and I love the end result.

Anonym sa...

Hello, I saw this pattern on pinterest. I absolutely love skulls, this was my very 1st crochet piece ever. It works up quite fast once going. I was trying to share a picture of my finished project, but I can't. Thank you

Anonym sa...

Thanks for publishing in English, I made it, I love it, will probably make another! Canada has many opportunities to use a wrap.

Monique sa...

Thank you for this pattern. I'm so glad I found it back after all those years.

Anonym sa...

Great pattern! Glad you did it in English , 'cause the translator did a bad job.. Had to Change the needle to 4, but that may occure to my yarn.. thank you!!

«Äldst ‹Äldre   201 – 279 av 279   Nyare› Senaste»