fredag 26 april 2013

Virkad döskallesjal. Med mönster // Crochet skull shawl. With pattern.

Har ni någon gång googlat på ordet döskallesjal? Det har jag. Många gånger. Även googlat på engelska. Men aldrig hittat en döskallesjal som jag tyckt var snygg. Och när det är så...ja, då får man tydligen ta saken i egna händer och hitta på en egen variant. Det gjorde jag. En egen döskallesjal med eget mönster. Och nu är jag äntligen klar med min döskallesjal-tutorial. Grunden till denna sjalen är ju den gamla hederliga spindelsjalen. Och så blandade jag ihop den med detta döskallemönstret. Med egna ändringar för att den skulle passa in i sjalen.

Jag har använt mig av 4 nystan Tilda-bomullsgarn och virknål nr 3,5.

I min döskallesjal används fastmaskor, smygmaskor, stolpar och trippelstolar. Inga konstigheter. Är ni redo?

Pattern is now also in English. This is my first pattern I written in english...soooo you should be really, really, really glad there are pictures to go with it. Maybe they can help you on your way!

I didn´t find any skull shawls that I liked on google, so I created my own shawl by combining bits from this shawl pattern and this skull pattern.

 1. Börja med att göra 12 luftmaskor. Gör sedan 1 stolpe var i de 4 första luftmaskorna du gjorde.
( 1. chain 12, make 1 double crochet each in the 4 first chainstitch you made)
 2. Gör två luftmaskor och sedan en trippelstolpe i den allra första luftmaskan du gjorde. Vänd arbetet efter varje varv och virka nästa varv på andra sidan.
(2. Chain 2, then make one double treble crochet stitch in the very first chainstitch you made. Turn after every round and make the next round on the other side)
 3. Gör 8 lm. 4 stolpar i första mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i andra mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
(3. Chain 8. 4 dc in the first space. Chain 2. 4 dc in the second space. Chain 2 and 1 dtr.)
 4. Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
( 4. Chain 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc i space. Ch 2 and 1 dtr.)
 5. Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
(5. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc i space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr)
  5. Nu börjar vi göra döskallen. Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 9 lm. Hoppa över ett mellanrum och gör 4 stolpar i nästa mellanrum. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
(5. Time to begin to make the first skull. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 9. Skip one space and make 4 dc in next. Ch 2. 4 dc i next space. Ch 2 and 1 dtr.)
  6. Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 6 lm och 4 fm runt lm-kedjan. 6 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
(6. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. ch 6. 4 single crochet round the chain. Ch 6. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.)
  7.  Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 6 lm. Och stolpe, lm, stolpe, lm, stolpe, lm stolpe på de 4 fm i mitten (Alltså en stolpe i varje fm, fast med en lm mellan). 6 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
( 7. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 6. And 1 dc, ch 1, 1 dc, ch 1, 1 dc, ch 1, 1 dc (onto the 4 sc from the previous round.) Ch 6. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.)
 8. Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 8 lm och 11 fm på döskallen. ( 2 fm runt lmkedjan, 1 i första stolpen, 1 i lm-mellanrummet, 1 i andra stolpen, 1 i lm-mellanrummet, 1 i tredje stolpen, 1 i lm-mellanrummet, 1 i fjärde stolpen, 2 runt lmkedjan= 11 fm) 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
(8. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 8. And make 11 sc on the skull. ( 2 on the chain, 1 into the dc. 1 round the chainspace, 1 into the second dc. 1 round the ch-space. 1 into the third dc. 1 round the ch-space. 1 into the 4th dc. 2 on the chain= 11 sc) ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.)
 Och nu är det dags för själva döskalleögon-delen. Och de virkas separat så ta fram ett nytt nystan och börja så här: Virka 14 lm och slut till en ring med en sm. ( Jag tycker att det blir snyggast med denna varianten, men om du absolut inte vill virka ögonen separat så finns ett alternativ längst ner på sidan.)
Now time to make the skull´s eyes. They are made separately so it´s easier to begin on a new ball of yarn. Chain 14 and close with a slipstitch. ( If you don´t want to make the eyes seperately... there is an alternative at the bottom at this blogpost.)
 Gör ytterligare 14 lm och slut till en ring med en smygmaska i samma maska som du slöt den förra ringen. Nu har vi en snygg, snygg åtta. Den ska bli snyggare.
Ch another 14 and close with a slip stitch ( into the same stitch you closed the first circle .)
 Virka nu 18 fm runt varje ring. Nu är de klara och ska virkas in i sjalen. ( Man behöver 21 par ögon till en sjal i den storleken som jag brukar göra, med 6 spindlar i rad upptill)
Crochet 18 sc round each circle. Now they are ready to be crocheted into the shawl. ( you will need 21 par of eyes for a shawl with 6 skulls in a row at the top )
 Och här har jag försökt att förklara hur ögonen ska virkas fast på de 11 fm du redan virkat på sjalen på förra varvet. ( Hela raden med ögonen beskrivs lite längre ner, se bilden över varv 9) Man börjar med att göra två sm (se gula pluppar) på ögonen enbart.
 Slipstitch into the stitch marked with yellow. Only in the eyes. (For the entire round look under picture marked number 9 a bit further down.)
 Sedan virkar man fast ögonen i sjalen genom att lägga ihop sjalen med ögonen och sedan virka med 4 fm ( blå pluppar) i enbart den ena maskbågen på ögonen och fm-raden som du redan virkat på sjalen.
Now hold the eyes together with the shawl. Crochet them together with 4 sc. ( only in the back loop or the front loop or the seam will be to thick.)

Now hold the eyes together with the shawl. Crochet them together with 4 sc. 

 De 5 rosamarkerade maskorna( två bilder upp) ska du inte virka alls i. Utan istället virka 3 sm i de tre nästkommande maskorna.
Skip the stitches marked with pink on the eyes (two pictures before) One slipstich each in the three next stitches.
 Och så virkar du ihop med 4 fm igen ( fortfarande bara i den ena maskbågen på ögonen och den fm du redan virkat på sjalen. Och så 2 sm på enbart ögonen. Nu ska väl ögonen sitta fast iallafall. Sammanfattning av hela raden kommer nu:
With your next 4 sc you will crochet the other eye to the shawl. Again just in the front loop or the back loop, and then 2 slipstitches in the eyes only.
In the next round I will show you the complete round with the eyes.


  9. Och så här blir alltså varvet med döskalleögonen på plats: Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 8 lm. 2 sm på ögonen, virka ihop med 4 fm i en maskbågarna på ögonen och nederdelen, hoppa över 5 maskor på ögonen och virka bara 3 sm på nederdelen, virka ihop med 4 fm i en av maskbågarna på ögonen och nederdelen. 2 sm på ögonen. 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
(9. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 8. 2 slipstitches on the eyes only. Crochet together with 4 sc. skip 5 stitches on the eyes and make 3 slipstitches on the lower part only. Crochet together with 4 sc. 2 slipstitches on the eyes. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.
  10. Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 8 lm och 16 sm på döskallen ( räkna 8 från mitten och börja där). 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
( 10. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc i space. Ch 8. 16 slst onto skull ( count 8 from the middle and start there) Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.)
 11. Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar på lmkedjan. 6 lm. 12 fm på mitten av döskallen. 6 lm. 4 stolpar på lm-kedjan. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
(11. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc i space. ch 2. 4 dc round the chain. Ch 6. 12 sc onto the skull( in the middle) Ch 6. 4 dc round the chain. ch 2. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.)
 12. Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar på lm-kedjan. 6 lm 8 fm på mitten av döskallen 6 lm . 4 stolpar på lm-kedjan. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
(12. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc i space. ch 2. 4 dc in space. ch 2. 4 dc round the chain. Ch 6. 8 sc onto the skull. Ch 6. 4 dc round the chain. ch 2. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. ch 2. 4 dc i space. Ch 2 and 1 dtr)
  13. OJOJOJ, nu blir det fler döskallar på sidorna!! Gör 8 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar. 9 lm. Hoppa över ett mellanrum och gör 4 stolpar i nästa. 2 lm. 4 stolpar på lm-kedjan. 6 lm. 6 fm i mitten på döskallen. 6 lm. 4 stolpar på lm-kedjan. 2 lm. 4 stolpar. 9 lm hoppa över ett mellanrum och gör 4 stolpar i nästa. 2 lm. 4 stolpar. 2 lm och en trippelstolpe.
(13. New skulls on the sides!! Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc i space. ch 9. Skip one space and make 4 dc in next space. ch 2. 4 dc round the chain. Ch 6. 6 sc onto the skull. Ch 6. 4 dc round the chain. ch 2. 4 dc in space. Ch 9. Skip one space and make 4 dc in next space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr)
 14. Gör 8 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar. 6 lm. 4 fm runt lm-kedjan som början på ny döskalle. 6 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar på lm-kedjan. 6 lm. 4 fm på döskallen. 6 lm. 4 stolpar runt lm-kedjan. 2 lm. 4 stolpar. 6 lm. 4 fm som början på ny döskalle. 6 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar. 2 lm och en trippelstolpe.
(14. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 6. 4 sc round chain. Ch 6. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc round the chain. Ch 6. 4 sc onto the skull. Ch 6. 4 dc round the chain. Ch 2. 4 dc in space. Ch 6. 4 sc round the chain. Ch 6. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr)

15. Och nu avslutar vi den första döskallen. Gör 8 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar. 6 lm. Stolpe lm stolpe lm stolpe lm stolpe på döskallen. 6 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar på lm-kedjan. 9 lm. 4 stolpar på lm-kedjan. 2 lm. 4 stolpar. 6 lm. Stolpe lm stolpe lm stolpe lm stolpe på döskallen. 6 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar. 2 lm och en trippelstolpe.
( 15. Ch 8. 4 dc in space. ch 2. 4 dc in space. Ch 6. Dc, ch 1, dc, ch 1, dc, ch 1, dc on to the skull. Ch 6. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc round chain. Ch 9. 4 dc round chain. Ch 2. 4 dc in space. Ch 6. Dc, ch 1, dc , ch 1, dc, ch 1, dc onto the skull. Ch 6. 4 dc in space. ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.)
16. Gör 8 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar. 8 lm. 11 fm på döskallen (2 fm runt lmkedjan, 1 i första stolpen, 1 i lm-mellanrummet, 1 i andra stolpen, 1 i lm-mellanrummet, 1 i tredje stolpen, 1 i lm-mellanrummet, 1 i fjärde stolpen, 2 runt lmkedjan= 11 fm). 8 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar på lm-kedjan. 2 lm. 4 stolpar på lm-kedjan. 2 lm. 4 stolpar. 8 lm. 11 fm på döskallen. 8 lm. 4 stolpar. 2 lm. 4 stolpar. 2 lm och en trippelstolpe.

(16. Ch 8. 4 dc in space. ch 2. 4 dc in space. Ch 8. 11 sc on the skull. (2 on the chain, 1 into the dc. 1 round the chainspace, 1 into the second dc. 1 round the ch-space. 1 into the third dc. 1 round the ch-space. 1 into the 4th dc. 2 on the chain= 11 sc). Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc on chain. Ch 2. 4 dc on chain. Ch 2. 4 dc in space. Ch 8. 11 sc on the skull. ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.)

And the next time you have 4 groups of dc in a row on the sides and in the middle, then it's time to start on three new skulls on the next round.

Och nästa gång ni får 4 stolpgrupper irad på sidorna och i mitten så är det dags att börja på 3 nya döskallar på nästa varv.

Och för att få ett fint avslut på sjalen, avslutade jag genom att strunta i att göra nya döskallar när det var dags. Och istället fortsätta med stolpgrupper med två luftmaskor mellan. Så här:

In the end, to get a nice looking ending, instead of beginning crocheting new skulls I continued with 4 dc and 2 chains between. Like this:


Och här kommer en liten fusklapp till döskallarna som ni kan ha när ni tröttnat på mina bilder. (raden längst ner på fusklappen är den man börjar med)

9 lm
6 lm 4 fm 6 lm
6 lm 6 fm 6 lm
6 lm 8 fm 6 lm
6 lm 12 fm 6 lm
8 lm 16 sm 8 fm
8 lm 2 sm 4 fm 3 sm 4 fm 2 sm 8 lm
virka ögonen
8 lm 11 fm 8 lm
6 lm stlp lm stlp lm stlp lm stlp 6 lm
6 lm 4 fm 6 lm
9 lm

When you are tired of looking at my pictures and know where to put the stitches, you can write this down on a piece of paper, to know how the skulls are made. The bottom line is where you start your skulls.

chain 9
ch 6, 4 sc, ch 6
ch 6, 6 sc, ch 6
ch 6, 8 sc, ch 6
ch 6, 12 sc, ch 6
ch 8, 16 sl st, ch 8
ch 8, 2 sl st, 4 sc, 3 sl st, 4 sc, 2 sl st, ch 8
make the eyes
ch 8, 11 sc, ch 8
ch 6,1 dc, ch 1, 1 dc, ch1, 1 dc, ch 1, 1 dc, ch 6
ch 6, 4 sc, ch 6
chain 9

Sisådärja. Nu kan ni virka döskallesjalar så det står härliga till.

På begäran... jag har gjort ett alternativ till de separat virkade ögonen, en variant där man virkar in ögonen direkt i sjalen. En liten genväg kan man säga...även fast jag fortfarande tycker att det blir snyggare med originalvarianten ;-).
Gör punkt 8 som vanligt.
9.Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. Och här kommer ändringen. 10 lm.

On request I made an alternative design. This is an other way of making the eyes, if you want to crochet your eyes directly into the shawl. Altough I still think the originalpattern is nicer looking and worth the extra time to weave in the extra ends ;-).
Row 8 as usual. 
9. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. And here it comes... Ch 10.
 4 fm på döskallens första 4 maskor. Virka 5 lm och hoppa över 3 maskor. Gör 4 fm. Vänd på arbetet.
4 sc in the 4 first stitches on the skull. Chain 5 and skip 3 stitches on the shawl. 4 sc on the skull. Turn.
 Gör 10 lm och en fm runt lm-kedjan. 10 lm och en sm i den första fm du gjorde. Vänd arbetet.
Chain 10 and make a sc around the chain in the middle. Chain 10 and crochet a slipstitch into the very first sc you made. Turn.
 Virka 10 fm runt varje båge. Avsluta ögonen med en sm. Gör 10 lm och fortsätt på virkandet av sjalen. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
Now crochet 10 sc around each arch. Then a sl st. Chain 104 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.
 Nästa varv måste du öka luftmaskorna på sidorna innan och efter döskallen till 10.
10. Gör 8 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 10 lm och 16 sm på döskallen ( räkna 8 från mitten och börja där). 10 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm. 4 stolpar i mellanrummet. 2 lm och en trippelstolpe.
( The next row you will have to chain 10 instead of 8. Like this:
10. Ch 8. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc i space. Ch 10. 16 slst onto skull ( count 8 from the middle and start there) Ch 10. 4 dc in space. Ch 2. 4 dc in space. Ch 2 and 1 dtr.)

Sen kan du fortsätta som vanligt på originalmönstret. Och när du är färdig ser din döskalle ut ungefär så här:
After that you can continue with the originalpattern as usual. And when you are done...the skull will look something like:

Ha en himla go helg.

279 kommentarer:

1 – 200 av 279   Nyare›   Senaste»
MARIA sa...

WOW!! Du är helt fantastisk! :)

Nu måste jag genast ta en sväng till garnbutiken..

Kram!

Karin sa...

Nu ska det bli dödskallevirkning kan jag lova. Dessa skall matchas med ett par snygga dödskalle muddar för kalla dagar. Åh vad kul! Sätter fart på en gång! Tack så jättemycket för att du delar med dig!

Jen sa...

Jag har vart inne på din sida tre gånger om dan för att se mönstret. Var nu i garnaffären för att hitta på ett annat projekt i väntan på mönstret. Tog upp fin blogg för att visa expediten och där var det!!! Det blev en vända till bland garnerna... Tack du är bäst!!!

Anonym sa...

Tack för mönstret! Det måste jag visa för min arbetskamrat som är galen i döskallar :)
// Lina

Ina sa...

Åh tack! Du räddade min dag! Nu vet jag vad jag ska göra i helgen! Trevlig helg! Kram ina

Lilla07an sa...

FANTASTISKT!!! Jag har precis som flera andra här hållit span på din blogg varje dag för att se om mönstret kommit upp. Och nu blev jag så där barnsligt superglad. TACK för att du delar med dig!

MirEll sa...

Tack, tack, tack! Jag köpte garn speciellt till det här när jag var i Ullared i onsdags så nu ska jag virka dödsskallesjal. =)

Emma sa...

Underbart, som jag väntat! Tusen tack! Perfekt present till min svägerska som fyller år om en månad. Ska virka den under min flygresa till New York. Tack för en underbar blogg! Blir så lycklig varenda gång jag ser att du skrivit ett nytt inlägg. Ha en underbar dag!

Cias Små Ting sa...

Tack tack fina du!!

Trixiyo sa...

Tack för mönstret. Superfin sjal :)

Unknown sa...

Jag är helt hänförd! Håller på med den första spindelsjalen nu och är evigt tacksam för din fina tutorial. Och nu denna, ska göra en sådan med.

Zara sa...

Tack Erica! Du är ju en ängel, ny behöver jag inte knopa ihop ett eget mönster som jag tänkt göra! Nu får du snart se en till dö skalle sjal i hemorten:)
Trevlig virkhelg, för det ska minsann jag ha!
Kram Zara

Bitte sa...

Helt galet fabulös. Du är så fantastisk på att ge sug i virktarmen. Nästa projekt är nu bokat. :)
Ha en super skön helg.
Bite

Muminmamman sa...

Ååååhhhh taaack!!! Du räddar min fredagkväll och hela min helg!!! Och mitt humör!!! Och vilken tur att jag hade fyra nystan svart Tilde-garn på lut sedan mässan!

Sonja frå Sunnfjord sa...

Stilig sjal! Kanskje jeg prøver det fine mønsteret ditt en dag:)

Malin sa...

Puss och kram för att du delar med dig av mönstret!!

Finaste Stina sa...

Tack så himla mycket för att du delar med dig av dina mönster! Du är en pärla i bloggvärlden!
Kramar från Stina

Di sa...

Tack du inspirerar 😃

Photo by Maria sa...

SHIT vad SNYGG!!! Skall genast skicka en länk till din sida till en kompis till mig och flirta lite med henne ;)

Tack för att du delar med dig..

Kram Mia

Alviti sa...

Helt otroligt! Tack för kommentaren inne hos mig. Konstigt, men man blir som ett barn på julafton när man som ny bloggerska får en kommentar av bloggen man följt i flera år :) Tack för det och trevlig helg!

sandra sa...

Äntligen. Tack för att du delat med dig av mönstret!

Anita sa...

Så häftig!! Både vacker och tuff... men tyvärr finns inte tålamodet hos undertecknad för att åstadkomma nåt dylikt.. Beundransvärt är ordet för dagen

Helge o Hulda sa...

Jag gillar inte döskallar men det ser så kul ut så jag tror jag ska virka en ändå, kanske finns någon som vill ha den? Tusen tack för allt jobb du lägger ner för att göra pedagogiska beskrivningar till oss!
Emma

Sofia sa...

Tack söta, rara du! När jag blir bättre i min arm ska jag skrida till virk-verket ;) You are fabulous!

Grodmamman sa...

Har som flera andra längtat efter ditt mönster på denna sjalen. Ska ta en sväng till garnaffären idag och köpa på mig lite garn. Tusen tack för dina pedagogiska beskrivningar!:)
Kram

Anonym sa...

Tack Tack som jag väntat på denna !
Jag är sjukskriven nu så denna kom mycket lämpligt. Du är bäst som delar med dig av mönster. Tycker du skall ta lite betalt för dina fina mönster.

Lotta K sa...

Åh, tjejen du är bäst som delar med dig av mönstret!
Tusen trillijoner millijoner TACK!
Vad fina vi kommer att bli allihop.

Jennystårtor sa...

Vilken underbar sjal blir till att virka tack så mycket för mönstret.

Cloudberry sa...

Kult!
Må nok prøve meg på dette :)
Takk for oppskrift.

Unknown sa...

Så snygg!!!!!

Catharina sa...

Underbart!! Även jag har väntat på detta mönster och kollat ett par gånger om dagen! =) Ska genast sätta igång med en rosa döskallesjal minsann!! =)
Du är ju helt fantastiskt duktig!! Tusen tack!!

Fjanta sa...

Gud vad snygg!!! Nu blir de till att leta fram garn. Du är ju kanon duktig. Dessutom är du fantastisk på att göra beskrivningar!!

Anonym sa...

Tackar & bockar för mönstret :-D nu ska här virkas dödskallesjalar <3

CreandoPhoto sa...

Den är verkligen störtcool! Och du då?! Ännu coolare som bara delar med dig av din förträfflighet på det här sättet. Jag bugar och tackar! Du är underbar!

Kramar

Carin Arthursson sa...

Tack! Och damn you, med stor glimt i ögat!!! 😉 Har verkligen inte tid nu men kan inte motstå denna! Fick den till mig via en tjej som delade länken på online virkcafé på Facebook. Kolla där så får du se vad du ställt till med!! 😘

Tracy Joyner sa...

Hi, My name is Tracy and I would really like to add your Design to my websites pattern pages! Can I have permission to use your project photo and link back to your website page?

Lena sa...

Tack, tack, tack! Du är fantastisk, både på att göra mönster och att du delar med dig så systerligt. Här ska virkas döskallar!

Smycka sa...

Himla läcker! =o)

kungen o majkis sa...

Tracy: Yes, you may absolutely use my photo an link to me :-)! // Erica

Pat M sa...

Do you have the pattern in English?

Anonym sa...

Tack för att du dela med dig av mönstret. Nu är jag igång!! :-)

Metalsilver sa...

STUNNING!!!

Unknown sa...

Wow. Tusen takk for mønsteret. Må prøves xD

Emma - Distorsion sa...

Wow! Detta är helt klart ett måste att göra, så himla snygg!
:D

Trollmamma sa...

Super cool!! Har den på vänt har lite på kö sen detta coola tack för bra turorial

Mimmi sa...

Tusen tack för att du delar med dig av ditt otroligt fina mönster! Och vilken pedagogisk beskrivning med bilder och allt, vilket jobb du lagt ner på att göra det tillgängligt för andra! :)

Anonym sa...

Tack för att du delar med dig av mönstret och den fina steg för steg beskrivningen!
Imorgon blir det garnköp, och ska försöka göra klart ananassjalen innan jag börjar på den här godingen, men vi får se, ananasen är inte ens hälften så rolig att göra som en spindelsjal och vad kan då inte döingarna vara... :)

emma sa...

Du är ett geni! Jag har hittills bara dragit mig för att ens prova virkmönster mer än mormorsrutor, men det här var jag tvungen att testa på en gång!! :) Det funkade finfint!
..varv 15 fick jag dock inte att stämma, men jag antog att det bara skulle vara 2 stolpgrupper (på bilden är det 3) i början av varvet och att det ska vara 6 lm istället för 6 fm.

Tack för ett coolt mönster!

Silveris sa...

Tack snälla du för ett underbart mönster och så himla roligt att göra kan inte slita mej ju.
Kram is

Anonym sa...

Så snygg :) och en jättebra beskrivning :)

kungen o majkis sa...

Jag har ikväll suttit och översatt mönstret till nån slags engelska ;-)..och hittade då de felen du påpekade, så de är nu ändrade :-)! Kan du vara snäll och testvirka det engelska mönstret med är du snäll :-D?!

Anonym sa...

Å, vad glad jag blev, när jag såg att du gjort ett så fint mönster till oss alla!
Nu skall jag virka klart den spindelsjal jag håller på med, och beställa garn till denna;-)
Loulou

Sandra sa...

adorei a ideia das caveiras, maravilhoso

Mary Sane sa...

Såg den här underbara sjalen på Pinterest, och nu har jag en hel blogg att läsa in mig på! :) Kul!

Unknown sa...

I've got no idea what half of this says, but I'm so going try anyway! This is awesome!

skapa och inreda sa...

Tack snälla Du för att du delar med dig till oss andra :)
Annika

Ulrika sa...

Hej, tycker du är en fantastisk virkare och inspiratör! Trist bara att någon av dina fans här snabbt gör ett eget mönster och tutorial av din coola döskallesjal och lägger ut den utan närmare hänvisning till dej...innan ditt mönster kommit ut. Sopigt, tycker jag!! Grattis också till ett fantastiskt kök!!

Anneli sa...

Tusen tack för att du delar med dig av detta!

Sjalen är underbar!

Jag måste bara testa... :-).

Neda sa...

WOW! WOW! WOW! I need to by yarn and start as soon as possible... thank you so, so, so much...

Anonym sa...

Tack snälla för mönster! Nu är jag som besatt! :) Började på två på en gång! En liten undring bara; hur avslutar du sjalen? Efter en avslutad rad döskallar bara? Låter du i så fall bli att börja på nästa skalle-ruta, eller avslutar man med halv-påbörjade liksom? /Maria

kungen o majkis sa...

Maria: Jag la till en bild på hur jag avslutar i inlägget :-)!

Helene Ottosson sa...

Hej! Blivit inspirerad så många gånger av dig och din blogg! Så även med döskallesjalen! Virkar ganska mycket,allt möjligt som man blir sugen på.Så jag knopade lite och kom på en annan variant på döskalle som man virkar med som vanligt i mönstret.
Om du vill kan jag skicka mönstret till dig i ett mail? (måste skriva ner först,i huvudet än så länge)
mvh Helene

Anonym sa...

Tack snälla!! Du é för rar! :)
/Maria

Sofie sa...

Vilken snygg! Å så sugen man blev på att prova göra en sån! Tack så mycket för att du la upp mönstret!

LisaVeronica sa...

Åh vad cool jag önskar jag kunde göra en sån :)

Kim sa...

This is so very lovely and cool! you're amazing!!!

Angelica sa...

Takk for at du fikk meg i gang! Jeg har forandret mønsteret litt så jeg slipper å lage øyehullene separat, men det ser omtrent likt ut og fungerer kjempegreit. Men jeg hadde aldri tenkt på dette om jeg ikke hadde sett sjalet ditt! Tusen takk :)

emma kreativ sa...

Super !!!

Unknown sa...

Thanks for sharing a fantastic pattern! I copied & pasted your English instructions & re-wrote them a little so they were more 'standard UK/US crochet pattern' (just for my own use). Would you like me to email you a copy so you can add it to your blog or add it to ravelry as a pdf?

Yvonne sa...

Real cool pattern!! Gonna give it al try. Greetings from Holland!

stella sa...

Hej! Jag håller på att virka en döskallesjal och skulle behöva lite hjälp. Jag har nu lyckas få två döskallar rätt tätt i mellan alltså så tätt att jag inte har något mellanrum som jag kan göra de 4 stolparna i. Har jag då gjort fel? För jag har gjort nu 11 fm och sen 6 fm och då ska jag ju göra 4 stolpar i ett mellan rum men jag kommer direkt till lmkedjan vid nästa döskalle. Jag vet inte om någon förstår vad jag menar, så svårt att förklara. Men jag vågar inte virka vidare om det är fel.och det är tredje raden med döskallar jag är på. Tack i förhand du kan hjälpa mig:) du kan maila mig svar på stellaruns@gmail.com

LadyThorne sa...

I've edited your English for you. I'd be happy to email the corrected text to you. Send me an email to Ladythornewood@yahoo.com and I'll send it back.

You did really well, only a few minor things. Grammar agreements that your language and English do not have in common most likely. Glad to do it. I haven't tried it yet (I intend to soon) but the actual instructions seem to be very clear and easy to read.

Could you translate that last bit though? 8lm 11fm 8lm... etc.? not know what double crochet translates to in your tongue I can't translate the abbreviations.

kungen o majkis sa...

Stella: Jag fattar ingenting :-D...men jag mailar dig så ska vi se om vi inte kan få ordning på det :-)!

Physics Girl sa...

This was a facinating design, and while I didn't have yarn, I pulled up my drafting software and I have been making some charts for this. I've added them as a project in Ravelry, but if you would like, we can collaborate to offer this as a free pdf on their database.

Maria Z sa...

Guu vilken snygg sjal! Tack så jättemycket för mönstret! Eftersom jag ännu inte är så duktig på att virka så ska jag be min mamma virka den här åt mig! :)

kungen o majkis sa...

Physics girl: I saw that someone has made a chart and put it under project in progress at Ravely. Was that you :-D? Absolutley fine by me :-)! I cant do anything at Ravely :-D.. but if you want to you can make a pdf and connect it to the pattern :-)!

AnneKo sa...

This is brilliant ! I'll give it a try. Thank you.

Cathy Jones sa...

What hook did you use? Yarn size and quantity? What was your gauge (stitches and rows per inch)?

Maria sa...

wow vilket jobb. härligt. ska genast ge mig på det! tack för att du delade med dig av mönstret!

Unknown sa...

Hej! :D
Jeg ikke snakke svensk, men jeg snakker litt norsk...
Anyways, I wanted to ask if you would mind me making a german translation? Some people from a German Crocheting and Knitting-Group asked your pattern to be translated. Is it okay for you? Would you like to have the German translation? Shall I link it in Ravelry to your design (however this may work... :D)?

Hjertelig helsen fra Tyskland! ;)

hönsmamman sa...

Fantastiskt. Jag har börjat ikväll men vet inte om jag får ihop ögonen bra. Ska man virka bara i ena bågen, den inre o yttre eller hur menar du?

kungen o majkis sa...

Sure you can :-)! You can link the German version to the pattern in Ravely...if you can find out how...because I don't have a clue ;-D!
Hjärtliga hälsningar från Sverige :-D!

kungen o majkis sa...

Jag tror jag virkade ihop ögonen med sjalen i den främre maskbågen på sjalen och även den främre maskbågen i ögonen. Men det går även att ta den bakre på sjalen och främre på ögonen...smaksak :-)!

Susan F. sa...

Awesome pattern! That took a lot of work to design.

Southern Sewing Mama sa...

Awesome Job!! I am going to have to try this!!

Sylvie sa...

thank you , I already did the drop's shawl ! you had a great idea!! I love it , and can't wait to try it !! thank you for sharing your talent !
Sylvie from France

Unknown sa...

Fantastisk kult!

ByKirsti sa...

Hej
Sikke et fantastisk mønster! Mange tak!

Har jeg forstået din tekst rigtig at det er ok at sælge ting lavet ud fra dine mønstre? Is it ok to sell items made from your patterns?

kungen o majkis sa...

Ja, det är ok att sälja saker som är virkade efter mina mönster!

Casse-bonbec sa...

Hello, I'm French and some friends & I are just crazy about your shawl;

I read the instructions in English carefully and tried to translate them into French (though I've never learnt English crochet terms) because I really want to have a try !

At the very end, it seems you forgot to translate the last instructions. I'll try anyway, but I may need your help.

Many, many thanks for this great shawl and all the work it took you to write 2 tutorials.

lillisoma sa...

gibt es die tolle Anleitung auch auf Deutsch

Mrs Petersson sa...

Hej och tack för ett roligt mönster! Jag håller på med andra raden skallar och har hittat ett fel: rad 10, direkt efter ögonen, står det 16 smygmaskor i den svenska texten, och det ser ut som det på bilden. I den engelska versionen och sammanfattningen på båda språken på slutet står det 16 fasta maskor. Vad är rätt? Lägger in frågan på Ravelry också och inväntar svar.

Åsa

kungen o majkis sa...

Hej! Det ska vara fm, men det funkar säkert lika bra med smygisar om du har gjort det tidigare! Tack för att du sa till, nu ändrat :-)!

kungen o majkis sa...

Minnet bra men kort. :-D! Såg på min sjal att det var ju faktiskt smygmaskor jag hade gjort...så nu ändrat igen ;-). Men som sagt det funkar ju med båda ;-D!

kungen o majkis sa...

I used hooksize 3.5. A yarn called Tilda, 50% cotton and 50% acryl. The yarn size and gauge...hmmm inches..... Im sorry but I really dont know :-D!

Rosenfee sa...

Love it,thank you!
Patricia

Gille monte ruici sa...

Great Congratulations !

SusanneBroman sa...

Snyggt! Jag blir inspirerad och ska göra örhängen.

LadyThorne sa...

A lot of people are emailing me for the 'English instructions' I mentioned. Please, all I did was correct her grammar a little. She has included English translations under the (Swedish? Danish? Not sure which Scandinavian this is)original language. And she did a bang up job.

The instructions are clear and concise. I little tricky around the eyes though, but easy and quick and very fun. I am loving this pattern.

If you want a cleaned up, neat pdf of the English ONLY pattern, I'll be happy to send it. But she included the English herself.

Thank you

LadyThorne sa...

Actually, Kungen, if you would like me to email you the English only pdf so you can post it here, I wouldn't mind at all.

Elin sa...

Hej,

vilken fin blogg och mönster!

Tänkte bara berätta att det finns en internationell virkgrupp på fb, Creative Crochet Crew - The Group, (kanske e du redan medlem). Där e iaf det här mönstret det stora innemönstret just nu, alla gör det! Det finns många bilder där på sjalar som olika människor har gjort. Tänkte att det kanske skulle va kul för dig att se det.

Ta hand om er!

Anonym sa...

Hej!
Jag har just avslutat en döskallesjal som jag har hittat mönstret på här.
Den blev jättefin, vilken inspirationskälla du är, du borde göra en bok!!
Men nåt som slog mej medan jag virkade var att ibland såg det ut som ugglor... närmare bestämt dina ugglor. Snälla kan du inte hitta på nåt. Hälsningar från Värmland

kungen o majkis sa...

Ja, det hade ju varit jätteskoj att se men jag har tyvärr inte Facebook ;-D! Men det är ju jätteskoj att så många verkar gilla mitt döskallemönster!

Carina sa...

Men tack du underbara goa människa som delar med dig av detta!! Den här ska jag absolut försöka mig på :) Urläcker!!

Unknown sa...

Denna har värkligen blivit poppis så kul, jag ska nog också göra en. Tack för en trevlig sida.

www.stickorgarn.com

Sarah Scott sa...

Where is the English translation version available?

kungen o majkis sa...

If you look under the pictures in the blogpost.. There is the pattern in English :-)!

Anonym sa...

Great!... Beautiful pattern <3

Anonym sa...

Nu har jag gjort min första (men inte sista) döskallesjal. jag gjorde den i rosa glitter-Tilda-garn. Det blev jättehäftigt med kontrasten av döskalle och rosa!
Det är inte lika häftigt att Camilla har lagt ut en tutorial på samma sjal, men med andra ögon på sin sida som om det var hennes ursprungsmönster. Trist att se. Om det vore fler olikheter än ögonen, så skulle man ju tro att det var hennes egna mönster, men icke...

Tack igen för ditt suveräna mönster!
Loulou

Unknown sa...

Hello, I'm working on the scarf right now and I absolutely love your pattern. It is very clear to follow. Is it ok if I translate your pattern into Dutch and place it on my blog? Of course I will link to your Original pattern. Please let me know if it is ok. Greetings from Brigitte from the Netherlands :D

Ippa sa...

Hei! Tac för detta stort job du har gjort för oss all!!
Jag inte so klok för jag inte förstor vart kommer den här raden i fusklappen:
8 lm 2 sm 4 fm 3 sm 4 fm 2 sm 8 lm
Den borde vara den första efter man har tagit ogonen med til jobbet.. men i bilderna gör du inte det als... Förlåt at jag inte försor.
Men STOR TACK FÖR DIG att du delar detta med os alla.Jag såg detta i Camillas blogg och trodde at det var hon som gjorde detta men det var du!

kungen o majkis sa...

Ippa: Den raden är hur du virkar fast ögonen :-)! 8 luftmaskor 2 smygmaskor på de lösa ögonen, virka ihop med fyra fastmaskor, 3 smygmaskor på sjalen, virka ihop med 4 fastmaskor, 2 smygmaskor på bara ögonen, och 8 luftmaskor. Bara att fråga på om det inte är något mer du inte förstår :-)!

kungen o majkis sa...

It is OK by me :-)! Glad you liked it :-)!

Unknown sa...

Thank you,I'll let you know when it's posted :D

Ippa sa...

Ja - naturligtvis! :) TACK <3

twinsetellen sa...

Fabulous!!!!

Malin på pastill.nu sa...

Wow, du är helt fantastisk!!

lollo sa...

Hej jag undrar över en sak. På delen där det ska vara 3 skallar, efter första huvudet där får jag bara 2 stolpgrupper och sedan nästa varv blir de bara 1grupp, vad gör ja för galet? Det stämmer liksom inte i korsningarna:-)

kungen o majkis sa...

Lollo: Hmm, min gissning är att du har gjort bara en stolpgrupp på tråden efter skallen, det ska vara 2 stolpgrupper där med 2 lm mellan. Är det inte det som felar så maila en bild till mig så kan jag försöka se vart det blivit tokigt :-)!

erica@byggarn.se

lollo sa...

Hej igen jag repade upp ett ex antal varv:-) och hittade felet, jag hade missat ett varv, kände mig lite dum men som ja letade efter fel. Haha

Anonym sa...

wow this is amazing!!!!!i saw it on pintrest.thank you !!!!!

Avalonia sa...

WOW this is sooooooooo cool!!! I love, love, love skulls and this will be for sure my new project !!! Thank you so so much for this inspration!!!!!!

Knitritious sa...

Du är inspiration! Tack så mycket!

http://knitritious.blogspot.se/2013/05/skullace.html

Jag orkade inte med att virka separata ögon så det fick bli en förenkling för mig. Du måste ha världens bästa tålamod, mitt tog slut när min dotter började kidnappa ögonåttorna jag hade förberett. Men nu minsann, nu hittar jag dem överallt i huset. Nu när sjalen är klar alltså.

Anonym sa...

Hej!
Jag är nybörjare på det här med virkning, hur fortsätter jag efter varv 16?
/Malin

kungen o majkis sa...

Malin: Du fortsätter nästa varv med 8 lm och två stolpgrupper i början som vanligt, virka fast ögonen på samma sätt som den första döskallen. 3 stolpgrupper i mitten. Virka fast ögonen på andra döskallen på samma sätt som första döskallen. Och två stolpgrupper på slutet och 2 lm och en trippelstolpe.

Anonym sa...

Din och http://Knitritious.blogspot.se
är otroligt fina, tuffa och praktiska alster. Lycka till i fortsättningen!

Anonym sa...

Love it and can't wait to make it! I'm making a skull afghan for my grandson, and this will be great for my 3 granddaughters. And me, too! I'm a crazy grandma.

Fia sa...

Wow wow wow, så läckert!
Jag ska gifta mig 31 augusti och vi kommer att ha ett hårdrocksbröllop. Denna skulle ju vara SÅ läcker att ha över axlarna på kvällen! Måste införskaffa svart garn! :D

Anonym sa...

Hej. Tack för toppenfina mönster som du helt osjälviskt delar med dig av :) I like. Fick för mig att testa de alternativa dödskallarna och undrar vad du menar med Nästa varv måste du öka luftmaskorna på sidorna till 10. Exakt vilka maskor och gäller det alla varv efter det? Hälsningar Cissi

kungen o majkis sa...

Cissi: bara nästa varv efter ögonvarvet. Resten är precis som fototutorialen :-). Och det gäller de luftmaskorna du virkar innan och efter döskallen.

kungen o majkis sa...

Och har nu även ändrat i mönstret;-) !

OffspringOfAlice sa...

Would you mind sharing what yarn weight you used? I can't seem to find any information about the yarn you mentioned using.

kungen o majkis sa...

I used Tilda yarn when I made this shawl :-)! Tilda yarn: sport/ 5 ply, 50% acrylic 50% cotton, 164 yards/ 50 gr. Hope you can find something similar!

Anonym sa...

Hi there, love your pattern. I have used it and adapted to a jumper and would like to reference your pattern in the instructions for the jumper on my facebook page for my crochet friends to have a go. Would this be ok? I will give you full credit and links etc. for your pattern.xxx https://www.facebook.com/TheTravellingAttic

kungen o majkis sa...

That is ok by me :-)! Thank you for asking! I dont have a facebook page but I would also like to have a go at your skull jumper :-D! Do you think you could please email me your pattern when you are done :-)?erica@byggarn.se

Anonym sa...

Hey ya here is the jumper guide. I hope you can make sense of it, not sure I can!!!http://thetravellingattic.wordpress.com/

sko sa...

hallo
i had send a mail to you.
but i don't think you gart it .
i'll ask if i can translates you pattens to danish, i'll of course set you name and blog on it.
at I have only translated. send a mail to mig om lykke.h.jensen@gmail.com
about answer.
pless

Anonym sa...

Hello!
I am Brazilian and I follow with great admiration your work.
Firstly, I would like to thank you for the recipe shawl with skulls and congratulate you for the beautiful work. Thank you and congratulations!
I would also like to ask your permission to place the translation of the pattern(in Portuguese) in my blog.
I would speak of your work, your photos, your perfect explanation and put the link (of course).
Already, appreciate your attention and await your response.
Kisses,
Cris
Blog: minhaslinhaseeu.blogspot.com.br

kungen o majkis sa...

Yes, that is OK by me :-), thank you for asking :-)!

Anonym sa...

Thank you!!!
Kisses,
Cris

prishizojka sa...

Hello I just crocheted my skull shawl using your great description. If you want crochet scheme, please write your address.

Maya Runa sa...

Hi, i send Erica a kopie of the translated to german pattern. if your interested you have send a mail to erica.
Greetz, Maya

Hi, ich habe Erica eine übersetzte Kopie der Anleitung auf Deutsch geschickt. Bei Interesse solltet ihr
Erica eine Mail senden.
Liebe Grüße, Maya

Unknown sa...

I love your pattern.... It is turning it beautifully! You are very talented to make this pattern. I would like permission to sell the items I make using your pattern. Would that be alright. I can credit your website on the tags. Thank you for sharing such a beautiful pattern!

kungen o majkis sa...

That is ok by me :-)!

Unknown sa...

Thank you! I just love this pattern.... Absolutely beautiful! Thank you so much for sharing!

Anonym sa...

Tusen tack! 19-åriga dottern beställde en direkt (hon brukar annars rynka på näsan åt mina projekt):)

Lee Ann sa...

I love this! Reminds me of a variation of the spiderweb stitching.

Thank you very much!!! :) :)
____
Lee Ann H.
Crochet...Gotta Love It! (crochet names and rosary patterns)
Blog: Crochet...Gotta Love It!

Lee Ann sa...

:) Just signing up for the follow up comments. :)

Han sa...

Ooooh that´s amazing!!! ♥♥ I have to do this shawl as soon as possible :)

Unknown sa...

Å fant ditt blogg innlegg via pinterest og jeg absolutt elsker det jeg skal lære meg å hekle/crochet og dette skal bli mitt første prosjekt, Tusen <3 takk for denne oppskriften. Setter uendelig stor pris på den :D
Ha ei riktig god helg:D

Anonym sa...

Häftigt beställde en genast av virk-vän! Johanna

Anaïs sa...

Hello
Tanks for sharing this pattern. Really great ! I've tried it and it's fun to make. I'm trying now to make a scarf out of your pattern.
You can see mine here http://www.couleur-anais.com/

Anonym sa...

Tack för ett fint mönster!
Jag testade med att att INTE ha ögonen separat och fann att bara 6 lm för att sedan virka 10 fm runt dessa blev nästan lika som att ha ögonen separat.
Jag kommer att hänvisa till dig när jag bloggar om detta. Tack igen!

Anonym sa...

ett litet fel finns i rad 15 :)

kungen o majkis sa...

Anonym: Fixat! Tackar :-)!

6.48 AM sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
WolfScarlet87 sa...

Nice pattern.

I've written out an English version of this pattern that goes to row 21, if anyone wants it, contact me on ravelry.com and I'll gladly send it to you.

---

Fint mönster.

Jag har skrivit ut en engelsk version av detta mönster som går till rad 21, om någon vill det, kontakta mig på ravelry.com (wolfscarlet87) och jag ska gärna skicka den till dig.

xcyberxprincessx sa...

I would like to make à Dutch translation, If that is allright with you.

kungen o majkis sa...

Ok by me :-)!

Anonym sa...

Hej, ramlade bara in på din sida, och oj vad mycket fint :-). Räcker 4 st nystan Tilda till döskallesjalen? Vilken höjd blir det på sjalen då? Så att jag inte köper för lite garn.... Med vänlig hälsning, Petra

kungen o majkis sa...

Hej petra! 4 garnnystan räcker! Har ingen sjal just nu att mäta på...men den kanske blir 60 cm i höjd skulle jag tippa :-)!

Angeline sa...

Hello...???(couldn't find your name on your blog,ha,ha)
But I wanted to thank you for this great skull shawl pattern!I made it last week for my 18 years old daughter and she's very happy with it!Now I have to make one for her neece(21).Skulls are on t-shirts and everywhere at the moment over here in Holland.When I put a photo on the Dutch Crochet Group on Facebook a lot of Dutch girls liked your shawl but couldn't make it because they can't work with an english pattern so I was so free to translate yours to Dutch for them (I hope you don't mind?,said that it's your pattern with a link to your blog in it and that I just translated it to Dutch for those who can't work with your great tutorial of this one!!!)I also put a message on my blog with it(linked to your blog again)So I made two girls very happy with this special shawl not available in shops,ha,ha to wear and I'm sure gonna make one for my self like your spidershawl!You made many colors of them and they're all beautiful!

Wish you a nice weekend and thanks a lot for sharing this one!!!

greats
Angeline
www.mijnplekkie.tk

Theres sa...

Hej, jag blev helt kär i den här och ska prova på semestern (eller när karln har semester, jag är mamma"ledig" ;) ) En liten undran bara, hur stor gör du den? Hur många varv, eller hur många döskallar bredvid varann på största stället? Alltså när vet man när man ska sluta haha..
Om jag får vara lite extra besvärlig får du jättegärna maila ett svar på den frågan :)
(Thezzan_82@hotmail.com)

Anonym sa...

ok well I love love love this pattern, and im in the middle of it right now and got confused at these points:

theres two #5's, im assuming the one with 10 sc is the right one?

and making the eyes, it says chain 14 but sc 18 stitches around? not sure how its possible to get 18 sc's out of 14 chains..so i just chained 18 and im hoping it will work out.

you can email me charlottee1234@yahoo.com

BkBarcelona sa...

Thank you for this lovely pattern!!!!!!
I´ve made two of it and now I'm working on a big size one :D
I would like to know if you don't mind if I would translate it to Spanish and put it on the blog I'm working on, linked to your blog (not for selling, of course!)
The blog is http://apuntobcn.blogspot.com.es/
and you can e-mail us with your answer to
Apuntobcn@gmail.com
:D

Aud sa...

Jeg har sett på dette mønsteret lenge nå, i dag kjøpte jeg alpakkagarn og startet...jeg klarer ikke slutte!!! Takk for flott mønster!

kungen o majkis sa...

That is ok by me :-)!

kungen o majkis sa...

You have to crochet round the chain, not into the stitches :-)!

Anonym sa...

Du är ju helt fantastisk! Började med en spindelschal ikväll och hade aldrig klarat det utan din hjälp. Visste inte när jag köpte garnet att mönstret var i diagram-format. Men damen i butiken rekommenderade din blogg. TACK!!!

Veronica sa...

Hi! I'm the admin for Malabrigos facebook page, and I posted your picture on our page and talked about your pattern, I hope that's ok, if not, let me know!

https://www.facebook.com/?ref=logo#!/photo.php?fbid=550297021683531&set=a.174152619297975.34678.131893156857255&type=1&theater

Thank you!

kungen o majkis sa...

That is ok by me :-)!

Letipanda sa...

Hi !
You don't know me, I'm a French knitter and a friend of mine fall in love with your skull shawl. So she asked me to translate it for her, because she can't read english crochet terms very well. Do you mind if I translate words for words what you wrote , and use your step by step photos ? I would like to create a pdf pattern, available on the ravelry page project. Obviously, I will take no credit for that, and your creator name will be put in the title.
Do you agree ?
More than that, my friend wants to make a Cal with your pattern, so some others french knitters will probably use it ^^ .

Toca da Leninha sa...

Amei esse xale, Obrigada por compartilhar

Sana sa...

Tack för mönstret! Blev färdig med en sjal i gammelrosa igår och idag ska jag gå till garnaffären och köpa garn till fler sjalar! :)

Lee Ann sa...

I love this! Thank you for posting the instructions and for the awesome photos too! :) :)

______
Lee Ann H
Posted with Blackberry Z10!
Crochet...Gotta Love It! Blog

Unknown sa...

I love it!! Este invierno lo tengo que empezar con uno de estos!!

Thanks!

Curupisa sa...

Thanks for posting this! I'm already making one for myself and it looks really cool. I prefer the version with the eyes crocheted apart, but since I'm doing this in my winter vacations (that are about to finish) and won't have much time to finish it when I go back to work, I chose to stick to the second version, as it's quicker to finish.

Faddict sa...

Fantastic pattern thankyou!

♥ maaria sa...

Genious! Thank you for sharing! Soooo doing this!

Jenny sa...

Hej! Underbart bra och pedagogisk beskrivning! Har häckat här hela semestern, gjort massor med fel, repat upp osv, men nu äntligen blir det faktiskt en fantastisk sjal till slut! Är så nöjd!
Nu har jag en undran, det var egentligen min sambos idé. Han sa "Döskallar?" när han såg vad det började bli. "Borde du inte göra en ugglesjal istället, du som är tokig i ugglor".
Ja. Det borde jag nog. Och jag försökte lite, men jag har precis börjat virka och kan då rakt inte hitta på några mönster, det blev bara pannkaka (förstod ju inte sambon..)
Så jag tänkte... Om du någon gång skulle vilja ha något att bita i... :) :)
Så kanske du ville pröva?
Om du lyckas tror jag att sååå många skulle vilja göra den. Vet du hur stor trend döskallesjalen är? ;) Men oavsett, kram och tack än en gång för en superbra och inspirerande blogg!

Unknown sa...

I just love your pattern! Your tutorial is amazing! Very well demonstrated. I can't wait to make one for myself and one each for my daughter and daughter in law. Thank you for so generously sharing.

Casse-bonbec sa...

Hello,
it's Casse-bonbec again.
I'm still working on the shawl, with thin cotton and a hook n°1,5. I've got 10 skulls on my last row and I'll probably continue up to 12 skulls.

I typed my French translation, with an hyperlink to your tutorial. Do you allow me to share it with my friends, and to offer it on my blog ?

Thank you again for the tutorial.

kungen o majkis sa...

Casse-bonbec: It is ok by me if you want to share your translation on your blog :-)!

Caisa Baudin sa...

Vill bara tacka för det otroligt bra'iga mönstret. Nu är tre sjalar färdiga här hemma :)

Mvh
Caisa

Corinne sa...

Thank you very much ! Have a nice day.

Anonym sa...

Helt underbar sjal.. supertack för mönstret. Men nyfiken hur många döskallar gör du på sista raden 5 eller 6? :) / Jes

Corinne sa...

Thanks for your authorization. My shawl will soon be finished.

kungen o majkis sa...

Jes: Jag brukar göra 6 skallar irad på mina sjalar :-)!

elsi sa...

Jättefint! Tusen tack för att du delade mönstret med oss!
http://eebanoma.blogspot.fi/2013/08/virkattu-paakallohuivi.html

Unknown sa...

I really love this pattern and I can't wait to make it!!

Casse-bonbec sa...

Hello, it's Casse-bonbec again.
I've just published my finished shawl. If you'd like to have a look at what I achieved thanks to you, you can see it here : http://creativ-idees.over-blog.com/article-crochet-skully-le-chale-de-la-mort-fini-119560542-comments.html#comment114685177

Anonym sa...

http://ehtory.blog.me/150173688263

I found your pattern in this blog.
I wonder that it is a matter that has been consultation with you is this.

Oh la vache sa...

I discovered your blog on Pinterest and fell in love with your shawl.
Thank you so much for your pattern it's...lovely! I made it for my sister, you can see it there: http://valeriesurletoit.blogspot.fr/2013/08/la-meilleure-recette-de-paella-de-tout.html
Once again: thank you!
Have a nice day!

Julia sa...

Tack för att du har delat med dig! Så här blev mitt resultat om någon är nyfiken: http://spjulia.blogg.se/2013/august/virkad-dodskallesjal.html#comment

;)

JOe sa...

Un grand merci pour avoir permis à "Casse-bonbec" de nous offrir, ne français, les explications de ce magnifique châle. Bizzzzzzzzzzzzzzz

Anonym sa...

hi,
I wrote you yesterday very late at night an email. Please log in and thanks in advance.

greeting
Kathy

Lizardknits sa...

Thank you for this beautiful pattern. Your English is lovely, and I'm not having any trouble understanding it. My granddaughter asks me every day "How much longer until my shawl is finished. I'm using small diameter cotton, so it will take a while.
Thanks again for this gorgeous pattern.
Elizabeth H. in Virginia, USA.

Anonym sa...

Hej! Du gör så många bra och roliga virkprojekt! Och tack för att du delar med dig!

Jag undrar en sak med detta dödskalle-mönster, (egentligen alla mönster som är virkat i trekantiga sjal-modeller):
Tror du man kan virka mönstret så det blir rakt istället för i en trekant? Om man vill använda dödskalle-mönstret till att virka en rak väska eller ett linne, kanske klänning osv.? Om det går skulle jag gärna vilja veta hur man tänker och gör då?
Jättesnyggt mönster! :)

/Marthina

Anonym sa...

Hej igen!
Med "rakt" menar jag såklart med hörn i 90 grader. Fyrkantsmodell eller rektangulär. Jag kände att jag skrev lite plumpt otydligt.

/Marthina

Niclas sa...

Finfint, tack en sån ska det bli!

«Äldst ‹Äldre   1 – 200 av 279   Nyare› Senaste»